Materiał Partnera

Do kierowania jakimi pojazdami uprawnia prawo jazdy kategorii C + E?

Do kierowania jakimi pojazdami uprawnia prawo jazdy kategorii C + E?

Dokumentem koniecznym do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Zgodnie z przepisami, kategoria C + E umożliwia kierowanie pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą. Oprócz tego uprawnia do prowadzenia zespołu pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego i przyczepy albo pojazdu wolnobieżnego z przyczepą, ale jedynie w granicach Rzeczypospolitej. Do zdobycia kategorii C + E kandydat na kierowcę musi spełnić określone wymagania oraz przedstawić dokumenty świadczące o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Uzyskanie licencji niesie również wiele dodatkowych przywilejów. Co warto wiedzieć o kategorii C + E?

Kto może starać się o uzyskanie prawa jazdy kategorii C + E?

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia C + E musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy kategorii B i C. W niektórych przypadkach do rozpoczęcia kursu dopuszczeni są kandydaci, którzy ukończyli 18 lat, ale wówczas konieczne jest przejście wstępnej kwalifikacji. Przyszły kierowca powinien posiadać takie dokumenty jak dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia samochodu oraz potwierdzenie pozytywnego wyniku badań psychologicznych. Do jakich instytucji musi udać się kandydat?

Jak tłumaczy instruktor z Ośrodka Szkolenia Kierowców TRUCKERprowadzącego kursy i szkolenia dla kierowców: Osoba, która stara się o zdobycie kategorii C + E, po uzyskaniu wszystkich koniecznych dokumentów i zaświadczeń z poradni lekarskich powinna udać się do starostwa powiatowego. W tym urzędzie może zostać wydany Profil Kandydata na Kierowcę. Z pozyskanym pismem należy skierować się do szkoły jazdy prowadzącej kurs. Po ukończeniu szkolenia kandydat może zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego.

Podstawowe i dodatkowe uprawnienia wynikające z kategorii C + E

Niewątpliwie najważniejszym celem zdobycia kategorii C + E jest możliwość prowadzenia pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony. Jednak nie jest to jedyna korzyść. Kierowca z prawem jazdy kategorii C + E zyskuje ponadto uprawnienia dotyczące kategorii B + E oraz D + E. Co to oznacza w praktyce? Kategoria B + E umożliwia kierowanie zespołem pojazdów składających się z samochodu dopuszczalnego w kategorii B oraz przyczepy, której masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu.

Z kolei posiadanie prawa jazdy D + E dopuszcza prowadzenie grupy pojazdów złożonej z autobusu i przyczepy. Warto zaznaczyć, że zespół pojazdów w zakresie kategorii C + E musi spełniać określone wymagania. Szerokość samochodu wraz z przyczepą powinna wynosić przynajmniej 2,40 m, a prędkość musi osiągać wartość minimum 80 km/h.

Jak przebiega kurs na prawo jazdy kategorii C + E?

Kandydat na kierowcę jest zobowiązany do przejścia szkolenia, zarówno w formie teoretycznej, jak też praktycznie. W przypadku kategorii C + E kurs przeprowadzany jest w wymiarze 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godzin praktyki z instruktorem. Jednostka wykładowa trwa 45 minut, natomiast praktyczna – 60 minut. Po ukończeniu kursu kandydat powinien przystąpić do egzaminu wewnętrznego, którego pozytywny wynik umożliwia podejście do państwowej kontroli umiejętności.

Podziel się

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję