Materiał Partnera

Oznakowania niezbędne w transporcie ADR

Oznakowania niezbędne w transporcie ADR

Transport ADR dotyczy przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Do kategorii towarów ADR zalicza się wszystkie ładunki, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Każdy przewoźnik realizujący przewóz towarów niebezpiecznych powinien mieć odpowiednie oznakowania, wskazujące na typ przewożonego materiału.

Jak prawidłowo oznakować transport ADR?

Informacji o zagrożeniach, jakie stwarza określony ładunek, dostarcza karta charakterystyki towaru. W dokumencie znajdują się także informacje o warunkach, w jakich towar musi być przechowywany i przewożony. Umowa Europejska ADR jasno precyzuje wytyczne dla przewozu substancji niebezpiecznych oraz właściwy sposób oznakowania takich transportów.

Tablice ADR muszą być umieszczone w widocznym miejscu. W transporcie drogowym stosuje się prostokątne tablice barwy pomarańczowej – jedna tablica powinna być umieszczona z przodu pojazdu, a druga z tyłu. Na każdej tablicy ADR znajdują się następujące informacje:

  • Numer HIN – numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa składający się z dwóch lub trzech znaków. Pierwszy z nich wskazuje na ogólną charakterystykę niebezpiecznej substancji, kolejny na jej działanie. Opcjonalnie dodawana jest informacja, że substancja nie może mieć kontaktu z wodą;
  • Numer UN – numer rozpoznawczy materiału składający się z czterech cyfr. Jest to oznaczenie przypisane do określonej substancji.

Tablica z numerami rozpoznawczymi ma kształt kwadratu. W górnej części umieszczony jest numer HIN a poniżej numer UN. Z kolei tablica ADR to kwadrat obrócony o 45 stopni.

Kto może transportować materiały ADR?

Przewóz ADR musi być odpowiednio przygotowany. W samochodzie muszą znajdować się między innymi gaśnica, znaki ostrzegawcze, latarka, kamizelki odblaskowe, okulary i rękawice ochronne. Usługa transportu ADR może być realizowana wyłącznie przez firmy, która zatrudniają wykwalifikowanych kierowców – czego przykładem jest przedsiębiorstwo Maximus z Poznania. Kurs z materiałami niebezpiecznymi można powierzyć osobie, która ukończyła 21 lat i zrealizowała szkolenie ADR z pozytywnym wynikiem. Zaświadczenie ADR ważne jest na okres 5 lat.

Przewóz ADR powinien być zorganizowany pod kątem formalnym. Niezbędny jest dokument przewozowy, na którym widnieją wpisy dotyczące ładunków niebezpiecznych, instrukcja pisemna kierowcy wskazująca na właściwy sposób zachowania się w razie wypadku, zezwolenie na przewóz niektórych towarów wybuchowych i świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów ADR.

Podziel się

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję