Materiał Partnera

Zasady transportu ładunków ponadgabarytowych

Zasady transportu ładunków ponadgabarytowych

Z transportem ponadgabarytowym mamy do czynienia wtedy, kiedy masa oraz wielkość ładunku przekracza dopuszczalne normy. Na przejazd tego typu konieczne jest uzyskanie zezwolenia oraz dokładne zaplanowanie trasy. Kierowca musi posiadać niezbędne kwalifikacje, powinien również mieć wsparcie pilota. Zasady przewozu ładunków nienormatywnych są ściśle określone. Przyjrzyjmy się im bliżej.

 

Przęsła mostów, łopaty turbin wiatrowych, maszyny budowlane, a nawet... całe domy. Co łączy te ładunki? Ich transport drogą lądową wymaga specjalnego traktowania. Warunki ich przewozu muszą być ściśle określone oraz mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy spedycyjne posiadające uprawnienia oraz sprzęt niezbędny do przewozu ładunków ponadgabarytowych. Towar, który przekracza normy tradycyjnych ładunków musi być traktowany ze szczególną ostrożnością – wymaga to wielu niezbędnych przygotowań.

 

Organizacja transportu ładunku ponadgabarytowego

W pierwszej kolejności konieczne jest zorganizowanie przewozu. Zazwyczaj wiąże się to z dwutygodniowym oczekiwaniem, związanym z wydaniem koniecznych zezwoleń. Wydawane są one przez odpowiednie organy: starostę, dyrektora Generalnych Dróg Krajowych i Autostrad lub Naczelnika Urzędu Celnego – jeśli transport odbywa się poza granice kraju – wyjaśnia specjalista z firmy spedycyjnej KAMI  – Transport przez niektóre tereny może wiązać się również z koniecznością eskorty policji. Będzie ona konieczna jeśli długość pojazdu przekracza 40 m lub gdy długość całej kolumny jest większa niż 120 m, a także w miejscach, w których szerokość przeciwległego pasa ruchu jest mniejsza niż 2,5 m. Wówczas konieczne może być również zawiadomienie komendantów wojewódzkich lub Komendanta Głównego Policji.

Pozwolenia mają różny charakter. W zależności od wielkości pojazdu służącego do przewozu oraz nacisku na jedną oś wydaje się pozwolenia o określonej kategorii. W sumie jest ich siedem i każda określa szczegółowe wymiary pojazdu, wagę, a w przypadku kategorii VI zezwolenie wydawane jest również na rodzaj drogi, którą będzie poruszał się transport. W przypadku konieczności przejazdu przez most lub wiadukt, dla którego dopuszczalne obciążenie jest mniejsze niż całkowita waga transportu wymagane będzie pisemne zezwolenie zarządcy mosty lub wiaduktu o braku przeciwwskazań do przejazdu. Jeśli ciężar ładunku będzie mógł zagrozić konstrukcji takie pozwolenie nie zostanie wydane.

 

Przewóz ładunku ponadnormatywnego

W przypadku uzyskania niezbędnych pozwoleń, określenia trasy przejazdu oraz miejsca załadunku i wyładunku można rozpocząć transport. Zazwyczaj odbywa się on w nocy, aby nie utrudniać ruchu. W przypadku przekroczenia przez pojazd wraz z ładunkiem wymiarów: 23 m długości, 2,3 m szerokości, 4,5 m wysokości oraz 60 ton masy konieczny jest pilotaż przez jeden pojazd. Kiedy długość transportu przekracza 30 m, szerokość 3,6 m, wysokość 4,7 m, a waga całkowita 80 ton wymaganych jest dwóch pilotów. Pojazd pilotażowy musi posiadać żółte światła błyskowe i tablicę informacyjną z napisem „PILOT”. Niezbędne jest również utrzymanie łączności z pojazdem transportowym. W trakcie przewozu drogi mogą być zamknięte dla innych pojazdów. Często usuwa się również znaki lub inne przeszkody, które mogłyby spowodować trudności w przejeździe.

Transport ładunków ponadgabarytowych wymaga nie tylko przestrzegania zasad i przepisów, ale również dużego doświadczenia i precyzji. Często przewożone są bowiem przedmioty o dużej wartości, których uszkodzenie wiązałoby się z kosztowną naprawą lub nawet wyłączeniem ich z możliwości użycia. Warto więc korzystać z usług firm, które posiadają duże doświadczenie w przewozie różnego rodzaju ładunków.

Podziel się

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję